fbpx

Keepnet Labs, işletmeleri e-posta tabanlı saldırıların yaşam döngüsü boyunca koruyan; insan, süreç ve teknolojiyi kapsayan bir bütüncül çözüm platformudur. Keepnet Labs, büyük kurumsal müşterilere sahip olup; güvenilirlik, uyumluluk, kullanım kolaylığı ve ölçeklenebilirlik gibi birçok kriteri karşılayan bir bilgi güvenliği çözümü sunmaya yönelik 5 platform modülü geliştirmiştir.

Bu modüller;

 • Oltalama Simülatörü,
 • Farkındalık Eğitimleri,
 • E-posta Tehdit Simülatörü,
 • Tehdit İstihbaratı,
 • Olay Müdahale,
 • Tehdit Paylaşımı modülüdür.

Keepnet Labs, dinamik ve hızla büyüyen bir sistemlere entegre olan popülasyonnun ihtiyaçlarını karşılamak için güvenlik
ürünlerini sürekli yenileştirme ve genişletme yönünde faaliyetler yürütmektedir. Keepnet Labs, büyük kurumsal müşterilere sahip olup; güvenilirlik, uyumluluk, kullanım kolaylığı ve ölçeklenebilirlik gibi birçok kriteri karşılayan bilgi güvenliği çözümleri sunmaktadır.

 • “İnsan” faktörüne odaklanarak kullanıcıları bilinçli proaktif tehdit avcıları haline getirmektedir.
 • “Süreç” unsuru ile, yıllık farkındalık planı oluşturulmakta ve kullanıcıların çalıştığı kurum kültürünün bir parçası
  olarak, siber güvenliğin sürdürülebilir olması için plan ve projeler takip edilmektedir.
 • “Teknoloji” öğesi ile, e-posta servisleri ve bileşenleri test ederek tehditlere karşı önlem alınır.

Keepnet Labs, özellikle sosyal mühendislik ve oltalama saldırılarına karşı, kullanıcıların dikkat ve farkındalık düzeyini artırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca teknolojik önlemlerin karşılanması ve bu önlemlerin sürdürülebilir ve uygulanabilir hale getirilmesi içi test, konfigürasyon ve destek sağlamaktadır. Keepnet Labs diğer siber güvenlik farkındalık şirketlerinin aksine, teknolojik yatırımlarla zararlı e-postaları ve ekleri yeni nesil yaklaşımlarla saptamakta ve engellemektedir. Yapay zekay ile sıfır günlük (zero-day) ve benzeri saldırı vektörlerini önceden tespit edebilmektedir Bütüncül savunma sisteminin sağlanmasında önemli rol oynayan Oltalama Smülatörü, Farkındalık Eğitimi, E-posta Tehdit Simülatörü, Siber Tehdit İstihbarat Modülü, Olay Müdahale gibi modüller Keepnet Labs’ı çözüm konusunda kuşkusuz pazar lideri haline getirmiştir.