fbpx
Back to Blog
Technation - Keepnet Labs
Category: Genel Post Date: 18 April 2019

Türkiye’nin globalleşen girişimi Tech Nation “Cyber ” programına katılmaya hak kazandı.

Türkiye’nin globalleşen siber güvenlik girişimi Keepnet Labs LTD, İngiltere’nin en yenilikçi siber güvenlik şirketlerinden biri seçilerek, İngiliz devletinin desteklediği Tech Nation “Cyber” programına katılmaya hak kazandı. Keepnet – Technation

Tech Nation Hakkında

İngiltere devletinin doğrudan desteklediği Tech Nation, siber güvenlik alanında faaliyet gösteren ve potansiyeli olan  siber güvenlik şirketlerinin küresel pazarda rekabet edebilmesi için bir takım olanaklar sunmaktadır. Oluşturduğu “Cyber” programına İngiltere’de gelecek vaadeden 20 siber güvenlik şirketini dahil etmiştir. Programın bazı aktiviteleri aşağıdaki gibidir: Keepnet – Technation

 • Programa dahil olan siber güvenlik şirketlerini,  siber güvenlik endüstrisinde faaliyet gösteren dünya devleri ile  bir araya getirmek ve onların tecrübelerinden yararlanmalarını sağlamak,
 • Programa dahil olan siber güvenlik şirketlerine uluslararası rekabet etme kabiliyetinin kazandırılması için  eğitimler vermek ve etkinlikler düzenlemek,
 • Birikim ve bağlantıları üzerinden Tech Nation, programa dahil olmaya hak kazanan girişimcilerin  üretkenliğini arttırmasını ve dünyadaki faaliyet alanlarını genişletilmesini sağlamak,
 • Programa siber güvenlik alanındaki dünya devlerini, akademisyenleri ve önemli kişileri dahil ederek, seçilen şirketlere networking sağlamak.Technation - Keepnet Labs

Keepnet Labs Hakkında Keepnet – Technation

Keepnet Labs, işletmeleri e-posta temelli saldırıların yaşam döngüsü boyunca korur.  Şirket, dinamik ve hızla büyüyen bir sistemlere entegre olan popülasyonnun ihtiyaçlarını karşılamak için güvenlik ürünlerini sürekli yenileştirme ve genişletme yönünde faaliyetler yürütmektedir. Keepnet Labs, büyük kurumsal müşterilere sahip olup; güvenilirlik, uyumluluk, kullanım kolaylığı ve ölçeklenebilirlik  gibi birçok kriteri karşılayan bir bilgi güvenliği çözümü sunmaktadır. Keepnet – Technation

Keepnet Labs üç bütünsel unsuru, insan, süreç ve teknoloji benimsemektedir:

 • “İnsan” faktörüne odaklanarak kullanıcıları  bilinçli proaktif tehdit avcıları haline getirmektedir.
 • “Süreç” unsuru ile, yıllık farkındalık planı oluşturulmakta ve kullanıcıların çalıştığı kurum kültürünün bir parçası olarak, siber güvenliğin sürdürülebilir olması için plan ve projeler takip edilmektedir.
 • “Teknoloji” öğesi ile, e-posta servisleri ve bileşenleri test ederek tehditlere karşı önlem alınır.

Bütüncül bir çözümü hayata geçirmek için 5 platform modülü geliştirmiştir: Keepnet – Technation

 • Oltalama Simülatörü,
 • Farkındalık Eğitimleri,
 • E-posta Tehdit Simülatörü,
 • Tehdit İstihbaratı,
 • Olay Müdahale’dır.

Keepnet Labs, özellikle sosyal mühendislik ve oltalama saldırılarına karşı, kullanıcıların dikkat ve farkındalık düzeyini artırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca teknolojik önlemlerin karşılanması ve bu önlemlerin sürdürülebilir ve uygulanabilir hale getirilmesi için test, konfigürasyon ve destek sağlamaktadır. Keepnet Labs diğer siber güvenlik farkındalık şirketlerinin aksine, teknolojik yatırımlarla, zararlı e-postaları ve ekleri yeni nesil yaklaşımlarla saptamakta ve engellemektedir. Yapay zekay ile sıfır günlük (zero-day) ve benzeri saldırı vektörlerini önceden tespit edebilmektedir. Bütüncül savunma sisteminin sağlanmasında önemli rol oynayan Oltalama Smülatörü, Farkındalık Eğitimi, E-posta Tehdit Simülatörü,Siber Tehdit İstihbarat Modülü, Olay Tepkisi gibi modüller Keepnet Labs’ı çözüm konusunda kuşkusuz pazar lideri haline getirmiştir. Keepnet – Technation

 

Share this post

Back to Blog